• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Decoupage: Ozdabianie przedmiotów techniką decoupage

Główną formą tras w transporcie drogowym są przewozy zbiorowe, które polegają na wożeniu wielu partii ładunkowych w jednym pojeździe. Transport ten odbywa się od wielu zleceniodawców. Obsługuje się go w sposób regularny przez jednego spedytora. Drugą odmianą tranzytów w transporcie drogowym są przewozy całopojazdowe. Przewóz ten polega na załadowaniu przez jednego zleceniodawcę całego pojazdu. Cena za transport zależy od wielu elementów. Po pierwsze znacząca jest cała seria towaru, odległość na jaką pragnie się go przewieźć, typ transportu. W tym przypadku płaci się za wynajęcie całego pojazdu. Cechami, jakie charakteryzują ten sposób transportu jest jedno miejsce nadania oraz jedno miejsce odbioru. Przewozy w transporcie drogowym mają dwojaki charakter. Jest to transport wielozadaniowy (używa się tutaj samochodów skrzyniowych, przyczep, naczep oraz nadwozia wymiennego) i specjalistyczny (do przewozu zwierząt, substancji płynnych, aut osobowych, constans.bytom.pl – transport ponadgabarytowy itp.). Wozy skrzyniowe nie są w stanie przewieźć towarów o masie większej aniżeli 30 ton i to jest jedna z najogromniejszych wad tego typu transportu. Nacisk na jedną oś pojazdu nie może przekroczyć 11,5 tony, wobec tego nie wszystko można tak przetransportować.

1. Szczegóły

2. Dowiedz się jak

3. Wskazówki

4. Szczegóły

5. Produkty

Categories: Usługi

Comments are closed.